Mediation

HEPKEMA – handelend in begeleiden door MEDIATION

Er is een conflict.  Partijen komen er niet meer uit. Helemaal niet zelfs. De spanning is om te snijden, er is verlies van energie en goodwill. Verwijten volgen elkaar op, brieven en bewijsvoering domineren het contact. Niemand wil dit en toch gebeurt het. Wat nu?

Er moet een oplossing komen. Iemand die zorgt dat het conflict weer hanteerbaar wordt. Voor alle partijen. Zodat u weer ‘on speaking terms’ komt en verder kunt. Dat wil iedereen, maar hoe?

Mediation als middel. Een geaccepteerde neutrale partij met maar één belang: een oplossing vinden die werkt voor alle betrokkenen.

HEPKEMA zorgt dat de kwestie op tafel komt. Waar draait het écht om? Het accent verschuift van conflict naar wensen. Partijen gaan weer luisteren naar elkaar. Kunt u de draai maken van eigen standpunten naar gezamenlijke belangen? Dan is de oplossing binnen handbereik. Zo, dat lucht op! U voelt nieuwe energie. U kunt weer vooruit!

HEPKEMA als mediator is:

Dom: HEPKEMA kent de aspecten niet die een rol spelen in het conflict of in het ontstaan ervan. Hij hoeft ze ook niet te kennen. Hij gaat uit van de huidige situatie. HEPKEMA faciliteert het bewustwordingsproces in een kort en krachtig traject.

Lui: HEPKEMA lost het conflict niet op. Dat doen de partijen zelf. Terwijl HEPKEMA het proces bewaakt en de gezamenlijke doelstellingen voor ogen houdt. HEPKEMA: zelfsturing als rode draad.

Dakloos: HEPKEMA is onpartijdig en straalt neutraliteit uit. Het accent ligt op het (her) vinden van gezamenlijke belangen. En stappen zetten naar een oplossing. HEPKEMA respecteert en reflecteert. De oplossing komt van u zelf.

Wat levert het u op?

  • Kort en krachtig traject
  • Korte lijnen
  • Lagere kosten dan bij een juridisch traject of traditionele rechtsgang
  • Het conflict wordt naar tevredenheid van de partijen opgelost. Beter kan niet!

Mediator in Noord Nederland

Arbeidsconflict via Mediation oplossen in Noord Nederland.

"Het op een eerlijke manier oneens zijn is vaak een teken van vooruitgang"

(Mahatma Gandhi)

 

MfN

 

NMV